Project Description

Plüton 1930 yılında keşfedilen cüce gezegen bir burçta 12-30 yıl arasında kalıyor. Plüton kısa bir süre 23 Mart – 11 Haziran 2023 tarihleri arasında kova burcuna geçmişti. Plüton kova burcu transitinin bir fragmanı olarak görebiliriz. Bu dönemde bireysel hayatlarınızda olan değişiklikleri gözlemlediyseniz benzer olaylar yaşanabilir. Plüton Kova burcuna 21 Ocak 2024’te geçti ve 2044 yılına kadar 20 yıl boyunca kova burcunda transit edecek.  Ağır hareket eden gezegenlerin burç değiştirmesi önemli değişimleri beraberinde getirir. Plüton Astrolojide değişim ve dönüşümü simgeler. Plüton geldiği yeri yıkar ve yeniden yapılandırır.  Plüton güç tutkusu, kontrol arzusu, manüplasyon, yeraltı, madenler, doğal afetler, mafya, ölüm ve ölüm ötesi ile ilgili şeyler, yeniden doğuş, bilinçaltı, tutku ve arzu ile ifade edilir. Plüton kova burcuna geçtikten sonra 2 Eylül – 19 Kasım 2024 tarihleri arasında Oğlak burcuna gerileyecek. Oğlak burcuna 2008 yılında gelmişti. Natal Haritanızda Oğlak burcunun bulunduğu evinizde değişim ve dönüşümü yavaş yavaş gerçekleştirdi. Son kez Oğlak burcuna gelerek tamamlanmamış konuları  bitirmeniz için size fırsat sağlayacak. Kova burcu, bireyselliğinizi koruyarak toplumsal faaliyetlerde bulunmayı, toplumsal ve kitlesel hareketleri, isyanları, ayaklanmaları, teknolojiyi, uçak ve uzay sanayii, yapay zekayı, elektrik ve elektronik, bilimsel keşifler ve icatları anlatır. Bu alanda inanılmaz değişim ve dönüşüm yaşanacak. Kitlesel hareketler, toplumsal yapıyı değiştirecek olaylar, toplumsal bilinç, elektrik kesintileri, fosil yakıtlar ve petrol yerine yeraltı madenlerinin enerji için kullanılması. Bor madeninin öneminin artması ve ülkemizde bor madeni yataklarının zenginliğinin gündeme gelmesi, yapay zekanın yaygınlaşması, uzay ve uçaklarla ilgili yeni gelişmeler, uzay yolculukları, uzay kolonileri kurmak, uzay ve gökyüzü ile ilgili yeni keşifler ve bilimsel konulara dayanan çalışmaların yaygınlaştırılması. Tarihte Plüton Kova burcundayken olan gelişmelere baktığımızda;

551- 575 yılları arasında Plüton Kova burcundaydı. 552 yılında Göktürk Devleti Kuruldu.

1040 yılında Plüton Oğlak burcunun son derecesinde Dandanakan savaşı oldu. Selçuklu devleti kurulur.

1286 yılında Domaniç savaşı yaşanır. Osmanlı devleti beyliklerden oluşurken 1299 yılında devletleşti.

1291 yılında İsviçre Devleti kuruldu.

1538’de Plüto kova burcunda Preveze deniz savaşı yaşanmıştır.

1775 – 1783 Amerika Bağımsızlık Savaşı

1780 Sanayii Devrimi

1781’de Astronom William Heschel Uranüs gezegenini keşfetti.

1789 – 1799 Fransız İhtilali sonucunda monarşinin yıkılması.

Plüton Kova burcu transitinde, yoksulluk ve gelir adaletsizliğine vurgu yapılarak  “Adil Düzen” herkesin gelir dağılımında eşit ve adaletli bir şekilde pay alması için yürüyüşler, protestolar ve isyanlar görülebilir.

Fosil yakıtlar petrol ve türevlerinin kullanılmasının bitmesi ve yeşil enerji, rüzgar gücünden yararlanarak çevreye zarar vermeden elektrik üretilmesi, evlerde ve şirketlerde kullanılacak enerjinin üretilmesi, elektrikli araçların yaygınlaştırılması, yeraltı madenleri ve borun yaygınlaşması ve enerji elde etmek için kullanılması. Ülkemiz bor madenleri konusunda zengin yataklara sahiptir.

Teknolojinin yaygınlaşması yapay zekanın ve robotların hayatın içine katılması.

Dijital ve Kripto paralar ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve yaygınlaştırılması.

Gücün ve iktidarın tek kişinin elinde toplandığı yönetim biçiminin yerine yeni dünya düzeninde kişilerin yönetim ve iktidar sistemine katılımlarının sağlanması.

Uzay ve uçak sanayiinde gelişmeler elde edilmesi. Uzay’da koloniler kurulması, uzayda yaşam, ışınlanma, gibi daha önce hayal olarak nitelendirilen konuların hayata geçirilmesi.

Evden çalışma ve toplantı programları ile eğitim ve çalışma koşullarının değişmesini Pandemi döneminde deneyimlemiştik. Esnek çalışma ve öğretim sistemleri sonucunda daha fazla kişiye ulaşma, dünyanın globalleşmesi ve bilgiye kolay erişim sağlanması.

Plüton kova burcu transitinin bireysel haritalarınıza etkisini ve diğer konularda Astrolojik danışmanlık almak için bize ulaşabilirsiniz.